„Žibai“ – Uždaroji akcinė bendrovė, įsikūrusi Šilutės mieste. Įmonė veiklą pradėjo apie 1946 m. kaip „Remonto kontora“, įmonė dar daug kartų keitė savo pavadinimą, kol 1992 m. išpirkus valstybės kapitalą iš „Darbų vykdytojo baro“ ir įregistravus akcinę bendrovę, buvo duotas Žibų kaimo vardas. 1992 m. liepos 2 d. bendrovė buvo reorganizuota į uždarąją akcinę bendrovę.

Šiandieninė UAB „Žibai“ yra privataus kapitalo įmonė, kurios pagrindinė veikla yra: bendrieji statybos, remonto, apdailos darbai; vidaus ir kiemo inžineriniai darbai; medienos dirbinių, betono gamyba.

Bendrovės teritorijos plotas 24274 m².

Bendrovėje dirba 150 darbuotojų, iš jų inžinerinis techninis personalas – 20 darbuotojų.

Metinė apyvarta – 12 mln. Lt.

Bendrovei vadovauja direktorius Steponas Kazlauskas.

UAB „Žibai“ savo veiklą grindžia šiuolaikiniais vadybos metodais, todėl didelį dėmesį skiria vykdomų darbų kokybės kontrolei, aplinkosaugai bei darbuotojų saugai ir sveikatai. Aukšti vidiniai organizacijos darbo standartai ir profesionalus darbas sukuria aukštą kokybę, leidžiančią patenkinti užsakovų lūkesčius.
LR aplinkos ministerijos atestatas NR. 1077 patvirtina kvalifikaciją statybų srityje ir suteikia teisę atlikti statinio ir statinio dalies statybos darbus, kultūros paveldo objektų tvarkybą.

Aukštą kokybę užtikriname nuolat analizuodami savo procesus, ieškodami efektyvių veiklos valdymo būdų, įtraukiame ir mokome visus darbuotojus, todėl įdiegėme kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemas, atitinkančias tarptautinių vadybos standartų serijų ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 ir BS OHSAS 18001:2007 reikalavimus. Įdiegtos vadybos sistemos, bendrovei leidžia užtikrinti tinkamą statybos darbų kokybę, nuolat tobulinti darbo procesą.


Apie įmonę